Alam n’yo ba? Datos ukol sa mahihirap na kabataan na walang palikuran

Ang mga barangay ng Bancalan at Mangsee sa Balabac, Palawan at barangay Panaytayan sa Mansalay, Oriental Mindoro ang may pinakamataas na bilang nga mga kabataang mahihirap (may edad 0-18 taong gulang) na napapabilang sa mga sambahayang walang sariling palikuran at gumagamit ng hindi malinis na tubig. Ito ay batay sa pagtatala ng DSWD Listahanan sa continue reading : Alam n’yo ba? Datos ukol sa mahihirap na kabataan na walang palikuran

 6 total views