Archive | DSWD MiMaRoPa

ANG BAGONG “AKO”

 

Ang Bagong “Ako”

Ni Linelyn K. Juanzon

Paano ba binago ng KALAHI ang pananaw ko sa buhay? Bago dumating ang KALAHI-CIDSS sa aming barangay ay isa lamang akong simple at ordinaryong mamamayan na hindi nakikialam sa lahat ng usaping may kinalaman sa barangay lalo’t higit sa usaping imprastraktura, sa mga proyektong naipapagawa at sa usaping pangkabuhayan. Oo, nakikita ko ang bawat galaw ng aking mga kababayan, pero hindi ko nalalaman na sa likod ng mga pangyayari ay mayroong mas malalim pa na kwento na aking matutuklasan. Ang pang araw-araw kong buhay ay umiikot lamang sa pagtuturo ( dahil isa akong day care worker, sa pagsisimba, at sa mga usaping napapaloob sa aming tahanan). Katwiran ko noon, nariyan ang mga kagawad at kapitan na syang namumuno at sila lang ang may karapatan sa mga usaping pambarangay.

Dumaan ang unang siklo ng KALAHI-CIDSS MCC na hind ako dumadalo sa mga Barangay Assembly, bagamat isa ang aming barangay sa mga na prioritize, at nabigyan kami ng isang silid aralan, katwiran ko parang ang gulo gulo ng proseso at hindi na ako dapat na nakikialam dahil masyado na silang marami. Sa unang Barangay Assembly ng pangalawang siklo, napadaan ako at tinawag ng isang volunteer na syang umaakto na bookkeeper. Nagpapatulong sya sa paggawa ng minutes ng nangyayaring BA. Tinulungan ko sya sa pag gawa kung paano at habang nakikinig ako sa presentasyon ng mga volunteer, nagkainteres akong malaman kung anu ba ang KALAHI at ano ba ang layunin nito. Nang matapos ang Barangay Assembly at nakihalubilo ako sa mga volunteer, napukaw nito ang aking interes na matuto at makilahok. Nang maihalal ako bilang isang BSPMC Chairperson, tuluyan nitong binago ang aking mga pananaw sa buhay lalo na sa usaping proyekto sa barangay at sa usaping pangkabuhayan. Naging aktibo ako sa larangan ng pakikilahok, pakikialam, at pagmamalasakit lalo na sa aming mga kababayan na nasa malalayong sityo.

Hindi naging madali para sa akin ang maging isang Barangay Sub-Project Managament Committee Chairperson, pero dito ko nalaman na may kakayahan pala ako na maging isang lider. Naging isang hamon sa akin ang pamumuno dahil ako ay isang babae at hindi degree holder. Natakot ako na baka hindi ko makaya at ako ay pumalpak sa tungkuling iniatang sa akin at ipinagkatiwala sa akin ng aking mga kababayan . Sinikap kong gawin ang lahat ng aking makakaya at tanggapin ang bawat hamon ng mayroong pagnanais na matuto. Ang una kong pinagsikapang gawin ay ang pagdalo sa lahat ng trainings at seminar na isinasagawa ng KALAHI. Lahat ng community volunteers training ay aking dinadaluhan, sa pagnanais na mapuno ako ng lahat ng kaalamang aking kinakailangan. Sumakit ang ulo ko sa pag aaral lalo na pagdating sa finance at engineering details. Katwiran ko balang araw ay magagamit ko ang mga kaalamang ito .

Hindi na prio ang aming barangay sa pangalawa at pangatlong siklo ng KALAHI MCC. Pero hindi pa rin kami sumuko, dahil talagang kailangan namin ng mga proyekto, lalo na at ang aming barangay ang pinakamalayong barangay sa BAYAN NG CALATRAVA. Sa loob ng mga panahong iyon ay napakarami na ng aming natutuhan, hindi lamang ako kundi maging ang aking mga kapwa volunteer. Isa na doon ang mabuting pagsasamahan sa pagitan ng mga community volunteer at sa mga opisyales ng barangay. Naging kaibigan namin ang mga kawani sa munisipyo at ang mga staff ng KALAHI, bagamat minsan ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil sa mga hinahabol na deadlines. Nalaman namin sa paulit ulit na Barangay Assembly na marami pala ang mga hinaing ng aming mga kababayan na mas nangangailangan ng agarang katugunan. Nalaman ko ang bawat maliliit na detalye sa barangay TALISAY na akala ko noon ay hindi mahalaga, kagaya ng total na populasyon, total households, etc.

Sa unang siklo ng KALAHI NCDDP, pinalad na ma prio ang aming barangay sa isinulong na proyektong seawall na matagal ng inaasam ng aming mga kababayan. Sa malaking pondo na aming hahawakan, alam ko na malaki ang responsibilidad na nakaatang sa akin bilang BSPMC. Naging abala ang lahat sa pag aasikaso ng lahat ng dokumentong kakailanganin sa mangyayaring implementasyon. Kasabay nito ang mga trainings and seminar na isinasagawa, at ang mga deadlines ng hinihinging dokumento. Sa lahat ng iyon, ipinagpapasalamat ko ang 100% na suporta ng BLGU, sa mga Barangay Assembly, at transportasyon kung may mga ipinapatawag na workshop. Ipinapahatid kami ng aming kapitan sa bayan kapag wala kaming masakyang Bangka, at ipinapasundo sa bayan tuwing kami’y inaabot ng gabi. At ang aming mga bolunter, ay nagtiya-tiyagang maglakad mula Brgy. Linao hanggang Brgy. Talisay, kapag malakas ang alon para lamang maipasa ang mga dokumento.

Personal kong pinamamahalaan ang lahat ng nangyayaring transaksyon mula sa canvassing, delivery ng mga materyalis at on-going na implementasyon. Hindi ito naging madali para sa akin, marami ang umugong na haka haka na hindi ito matatapos. Nag umpisa akong maging mahigpit lalo na sa pagsunod sa oras, sa isang araw na bayanihan, sa pagsuot ng PPE, at sa inventory ng mga materyalis sa bodega. Natutunan kong makiharap sa mga imposibleng supplier ng mga materyales. At sa mga nagtatampong mga volunteer at mga tatamad tamad na mga laborer. Sa buong panahon ng implementasyon, narito ang mga challenges na aking kinaharap at ang mga solusyong aking ginawa ( kasama ng mga volunteer) para maging maayos ang takbo ng implementasyon:

 • Sa paghuhukay, naging paulit ulit ang tambak ng buhangin sa hinuhukayan naging dahilan ng pagbagal ng accomplishment ng trabaho. Pinag usapan namin sa execom, kasama ang TWG at ang mga staff ng KALAHI ang magandang maaring gawin para mas mapabilis ang implementasyon.
 • Kakulangan sa laborer, dahil walang nag aaply sa paghuhukay dahil mahirap at mabigat na trabaho. Gusto ng ibang mga laborer na sa mas madaling gawain na sila magtatrabaho. Gumawa kami ng isang resolusyon na kung walang mag aaply ng trabaho sa paghuhukay ay ang mga trabahador o mga laborer na maghuhukay ang sya ding magtatrabaho sa pagbubuhos o finishing na ng seawall.
 • Na discourage ang mga volunteer sa maraming mga komento na hindi matatapos ang proyekto ay ubos na agad ang budget o pondo para dito. Nagpulong ang mga volunteer sa pamamagitan ng execom at ine-encourage sila na pagbutihin lang ang ginagawa at hayaan ang mga komento sa labas. Ipinaliwanag sa BA ang lahat ng technicalities ng proyekto sa tulong ng mga engineers ng KALAHI at munisipyo.
 • Dahilan sa malayo at palagiang malakas ang alon, nagkukulang kami sa supervision ng mga technical facilitators, kaya pinag aralan ko bilang BSPMC ang engineering details ng proyekto para malaman ko kung tumatakbo pa ba ito sa tama at nakakasunod hanggang sa makatapos kami ng mayroon pang pondo at sapat na panahon.
 • Para makatipid at makasiguro na hindi kami kakapusin. Nakipag ugnayan ako sa mga lider ng lahat ng organisasyon sa BARANGAY upang humingi ng bayanihan sa kanila. Gaya ng KALIPI, fisherfolk at farmers, community volunteers at ERPAT. Ang mga opisyales ng barangay ay paulit ulit at hindi nagsasawa sa pagbibigay ng bayanihan sa buong panahon ng implementasyon.

Pumupunta ako sa project sight at pinamamahalaan ng maiigi ang bawat gawain, pati na rin ang pag papala ng lupa.

Naging mahalagang isyu sa implementasyon ang pagtatrabaho ng mga kababaihan sa isinasagawang proyekto. Pinag uusapan ang mga kakayahan ng mga babae kumpara sa mga lalaki.

Para masagot ang nasabing isyu, isa sa inimbitahan sa BA, ay ang MSWDO para ipaliwanag ang pantay na karapatan ng mga kababaihan pagdating sa pagtatrabaho at sa tatanggaping sweldo. Ang anumang problema sa isinasagawang implementasyon ay idinaan sa EXECOM para sa sama samang pagpaplano at pag iisip ng solusyon, paghingi ng opinyon sa mga tamang tao na nakakaalam ng mga detalye lalo na pagdating sa engineering details. Pakikinig sa suhestiyon ng mga on-lookers at mga standby sa tabi tabi, sa mga payo ng mga nakatatanda at pagbibigay ng halaga sa suhestiyon ng mga barangay opisyal. Naging mahigpit ang aking pagrerepaso lalo na sa mga papel na may kinalaman sa kaperahan at naging maingat sa pagpirma sa mga tseke, at mga voucher na pinapipirmahan. Nagamit ko sa implementasyon ang mga natutunan ko sa mga trainings and seminar na aking pinagdaanan.

Naging daan ang aking pagiging bolunter, sa kung anu ang aking pananaw sa ngayon. Mula sa pagiging isang ordinaryong mamamayan, naging lider ako ng mga organisasyon sa aming Barangay gaya ng SAUMATA (Samahan ng Mga Ulirang Mamamayan ng Talisay), KALIPI, at RURAL IMPROVEMENT CLUB sa ilalim ng Agrikultura. Kasama sa mga trainings at seminar sa loob man o sa labas ng bayan ng Calatrava. Kasama sa Local Poverty Reduction Team at ginagampanan ang papel ng secretary sa LPRAT. Myembro ng iba’t ibang organisasyon sa munisipyo na nagre representa sa Barangay Talisay.

Saludo ako sa layunin at proseso ng KALAHI, hinubog nito ang karamihan sa mamamayan sa pakikilahok at pakikialam. Tinuruang maging transparent ang BLGU at mga mamamayan sa mga gagawing proyekto. Naibigay sa mamamayan ang mga proyektong mas tunay na kinakailangan. Binigyan nito ng kapangyarihan ang mga ordinaryong mamamayan na direktang hawakan at pamahalaan ang isinasagawang proyekto. Binigyan nito ng pagkakataon ang mga mamamayan na matuto ng tamang proseso. Naniniwala ako na kapag lubos na naunawaan ng mga tao ang proseso ng KALAHI mas magiging maunlad pa an gating bayan. Walang maiiwanan, lahat ay magkakaroon ng pagkakataong paunlarin ang kanyang sarili, makatulong sa kapwa at sa kanya kanyang lugar na kinabibilangan. Nagkaroon ng katuparan ang layunin ng KALAHI. Ang mabigyang kapangyarihan ang mamamayan, magkaroon ng maayos na pamamahala at maibsan ang kahirapan.

Sa ngayon, hindi kami na-prio sa pangatlong siklo ng KC NCDDP. Pero may boses na kami para ilapit sa iba’t-ibang ahensya ang mga problema na hindi napondohan ng KALAHI. Natuto na kaming gumawa ng project proposal at hindi na kami nangangamba na matengga na lang o mawalan ng saysay ang mga problema na natukoy at ginawaan ng dokumento ng aming mga boluntaryo. Sinisikap ko na palakasin ang loob ng aking mga kapwa bolunter, maging ng mga barangay opisyal na nawawalan ng pag asa dahil sa hindi kami na-prio. Pinagsisikapan ko na kahit wala kaming proyekto sa ngayon mula sa KALAHI, hindi doon natatapos ang aming ugnayan bilang volunteer, na marami pa rin kaming magagawa para sa barangay, at sa aming mga kabababayan. Ipinapaunawa ko sa kanila na ang pagiging bolunter ay walang limitasyon at walang sukatan. Basta nagmumula sa puso ang pagnanais na makapaglingkod.

Isa sa pinapangarap ko bilang isang lider na mayroon pang uusbong na panibagong lider magmula sa aking mga kapwa volunteer na magnanais na maglingkod ng walang kapalit para sa kapakanan ng aking mga kababayan. Lalo na at marami sa mga kabataan sa ngayon ang nakatambay lamang at walang ginagawa. Pangarap ko na mahikayat sila at mabigyan ng pagkakataon na makilahok at sa kanila magsisimula ang mga lider na tapat, maaasahan, walang itinatago at may malasakit sa kapwa at sa bayan. Sinisikap kong gawing isang organisasyon ang mga bolunter sa komunidad, organisasyon na kaagapay ng lokal na pamahalaan sa pagpaplano, pagsasagawa, at pagmamasid ng mga isinasagawang proyekto. Organisasyon o samahan na magsisilbing daluyan ng mga tamang impormasyon mula sa lokal na pamahalaan patungo sa mga ordinaryong mamamayan. Samahan na uupo sa Barangay Development Council o sa Municipal Development Council upang idulog ang mga problema ng aking mga kababayan. Samahan na magsisilbing tulay tungo sa pagbabago.

###

This is one in the stories in the series of “Building CDD Champs” stories of transformation by Kalahi CIDSS Stakeholders. This story was written by Miss Linelyn Juanzo, a Barangay Sub-Project Management Committee Chairperson of Brgy. Talisay in the town of Calatrava in the province of Romblon.

 

Posted in DSWD MiMaRoPa, feature, Story of changeComments (0)

Kapit-Bisig Para sa Bayan: Hamon sa mga Bagong Bayani

poster

Sa ika 15-17 ng Agosto, magtatagpo ang ilang mga community volunteers ng Mindoro, Marinduque at Concepcion, Romblon para sa kauna-unahang pagtitipon ng mga Community Volunteers ng KALAHI-CIDSS sa rehiyong MiMaRoPa.

Tampok sa dalawang araw na gawain na may tema na “Kapit-Bisig Para Sa Bayan: Hamon sa mga Bagong Bayani” ay ang bahaginan ng mga volunteers ng kanilang mga kwentong bayanihan sa KALAHI-CIDSS, mapalalim ang kanilang kaalaman at adbokasiya sa CDD sa pamamagitan ng bahaginan, pakikilahok sa patimpalak, at pakikinig sa mga BAYANI KA! Champions at mga panauhin.

Posted in DSWD MiMaRoPaComments (0)

Small problems, big heroes: Community Organizing in Magdiwang, Romblon

In the core of the Philippine culture is the value of unity and togetherness best exhibited in the practice of bayanihan.

The term bayanihan means helping one’s neighbor to make a difficult task less demanding. Most of the time it is featured as a group of men transporting a bahay-kubo, the traditional Filipino house, on their shoulders. The act is a demonstration of a community spirit, an admirable display of solidarity and teamwork, traits that are now threatened towards extinction.

Such feats are now uncommon. Except in the remote municipality of Magdiwang, Romblon.

Reviving the lost culture of bayanihan

Found in the heart of the Philippine archipelago is the crescent-shaped Sibuyan Island.

Famous for its rich natural biodiversity and scenic landscapes, Sibuyan Island is a pearl in the seas of Romblon province. Aside from this, the island became more prominent in the mountaineering community for the perilously challenging climb of Mt. Guiting-Guiting.

This abundance in natural wonders parallels the island’s wealth of big-hearted people.

In Magdiwang, one of the three municipalities in the island, is where the timeworn value of bayanihan is currently in revival. Residents have started to work together in resolving issues that affects their communities and barangays.

Organizing communities, organizing change

Magdiwang is one of the three municipalities of Sibuyan Island and is the first in the region of MIMAROPA to apply Community Organizing as part of the KALAHI-CIDSS program.

KALAHI-CIDSS or Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services is one of the core poverty alleviation programs of the Department of Social Welfare and Development.

Through the program, communities are granted the resources and the responsibility over planning, implementing and maintaining sub-projects that address their needs. In employing the community organizing approach however, communities are at liberty to solve their problems with their own resources, skills and creativity through the guidance of Community Empowerment Facilitators (CEFs).

To provide the necessary assistance and support, CEFs immerse themselves in the communities to know their culture and lifestyle. They visit residents and engage them in conversations, participate in community activities and stay with them in their homes.

Through this, CEFs get a glimpse of the people’s daily struggles and the problems that cause their hardships. After identifying their problem, the CEFs’ goal is to empower the residents and motivate them to act.

A boat ride to safety

In barangay Jao-Asan, residents have to cross a river to reach the town proper. Though perfectly safe in the summer when the water barely reaches their knees, the river swells and reaches at least 10 feet high when the rainy season comes. The risks of river crossing in these times hinder the transportation of their farm produce and deter residents from going to work and students from going to school.

Another problem the residents identified is the worn-out bridge that has already caused accidents. Several children and a carabao have fallen from the bridge and were injured.

To address this, residents of Sitio Agsalay collected contributions from each household and solicited aid for the construction of a boat and the renovation of the old bridge.

According to Janice Fabila, one of the volunteers, “maraming taon ang lumipas ng hindi napapansin at naaayos ang aming suliranin (many years have passed and our problems are ignored and were never remedied)”.

The boat, operated through a pulley system since it would be difficult to row through the strong river current, would transport residents across the river. Through their efforts, the old bridge was also reconstructed and now offers safe passage for the residents, children, animals and even motorcycles.

During the blessing of these community projects on May 5, 2016, the municipal Mayor Hon. Guillermo Rocha acknowledged the efforts of the community and committed to fixing the bridge and giving the community a hundred meter hanging bridge to replace the boat that would amount to at least P2.5 million as estimated by the Technical Facilitator of the Kalahi-CIDSS Area Coordinating Team of Magdiwang.

photo 1 jao asan boat

Safe crossing. Children ride the boat across the river while their mothers wait on the other side

On the road to change

In Barangay Dulangan, a different set of challenges were met with a different set of solutions but with the same eagerness for change.

A staggering one hundred twenty people including Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries and Indigenous People worked together in creating a road from what used to be a narrow man-made trail. The nearly 150 m. road was done in three 2-hour periods during Saturdays.

“Parang mga langgam yung mga nagtatrabaho noon (They were like ants when they were working)”, Helen Marin, one of the volunteers who led the bayanihan, said jokingly as she explained how the people worked together, some hauling rocks, sand and gravel while others cleaned the path.

About 42 households will directly benefit from the road, including a family with a physically disabled child who had previously dealt with difficulties in transportation.

“Marami ng nakakapasok na mga nagtitinda at nakakapagbaba ng mga ani galing sa bukid (Many sellers can go inside and harvests can be brought down from farms)”, said Helen.

The once narrow trail now have the capacity for a tricycle that will carry their farm produce.

The clearing of several parts of their road in Sitio Franco that were buried in small-scale landslides because of Typhoon Nona were also undertaken by the affected barangay residents and thus solving their problems in transportation.

In the process, they also dug up canals in the side of the road which was needed to keep water from accumulating in the middle.

Recognizing the determination of the community, the concreting of the road was included in the municipality’s Annual Investment Plan for 2017, allotting P200,000 for its construction.

The barangay is also cut across in several places by stretches of rivers and the residents found difficulty in crossing some parts especially when they have to transport goods to the town and vice versa.

In response to this dilemma, they have decided to construct a temporary spillway.

The 40 m. spill way was built in 2 hours by at least 80 residents composed of men, women and children, who hauled large rocks and created a form of bridge that connects the roads across each river bank.

In the approaching rainy season, the temporary spillway is in danger of being carried away by strong river currents but their hard work will not go to waste. This effort has earned them the promise of a P1.6 M concrete spillway to be included in the Bottom-up Budgeting (BuB) program.

photo 6 dulangan road clearing

Vehicles pass without difficulty on newly cleared road of Sitio Franco

Involving the youth

When typhoon Nona struck, it brought destruction to the communities in the municipality. This included the basketball court of Barangay Poblacion.

Ruined and covered in sand, the youth were unable to use it and resorted to computer games and other unhealthy activities.

Until a small group of teenagers decided to organize a clean-up and solicited sports equipment from the local officials who were generous enough to heed their request.

“Di kami makapaniwala na nakausap namin si SB Ado Villanueva at Kagawad Noriel Rollon para sa pangangailangan naming mga kabataan.  Natuto kaming makipag-usap sa mga taong may katungkulan sa gobyerno. (We can’t believe that we can talk to the SB and Kagawad for the needs of the youth. We learned to talk to people in the government)”, one of the youngsters said.

It was also in this Barangay where the mothers were mobilized to conduct a community clean-up against dengue after a recent outbreak of the disease in January.

According to them, this was the very first time that they had a bayanihan. But the experience was both challenging and enlightening for both the mothers and the youth.

“Ngayon lang namin na-realize na may magagawa pala kami para makatulong sa komunidad. Malaking bagay pala talaga pag nagkaka-isa (It is only now that we realize that we can do something for our community. Unity is really very important),” reflected one of the mothers.

photo 10 poblacion basketball court

Fly high. The youth of Brgy. Poblacion enjoy a ballgame after their clean-up

A gathering place for IPs

The lack of meeting or gathering place has been the problem of the women of Barangay Ipil for months. As beneficiaries of the Modified Conditional Cash Transfer (MCCT) for IPs, they needed an area where they are able to meet and hold activities.

They decided to take action and build a temporary cluster house, a small bahay kubo made of wood and indigenous materials.

The cluster house was constructed with the help of the women’s husbands. “Tuwing araw ng lingo pumupunta kaming lahat dito kasama ang mga asawa namin (On Sundays we go here with our husbands), said Cristina Ruado, the Parent Leader of the MCCT IPs.

While their husbands created the foundation, the women were tasked to weave coconut leaves for the roof.

All the materials used were from each of the members who were tasked in the beginning of their project, therefore minimizing their expenses. The barangay showed their support by lending them the land where the temporary cluster house is now erected.

The task was completed in four weeks even though the women were at first unsure whether they would be able to convince their husbands to help.

The experience was definitely a memorable one for the women and their husbands. “Habang nagtatrabaho, masaya kami, kahit mainit nagkekwentuhan kami ng masasaya (We were happy while working, even though it’s hot, we chat about happy things)”, recalls Leticia Burac, one of the volunteers.

photo 11 tribal center blessing

The women of Brgy. Ipil and Kalahi-CIDSS staff share a meal during the blessing of their cluster house (Photo from ACT Magdiwang)

Bayanis on the rise

These are only a few of the bayanihans of the residents of Magdiwang.

In Barangay Agutay, they are planning to install street lights and construct a basketball court. Negotiations with the governor are ongoing for an irrigation system for the farmers of Barangay Ambulong.

Their efforts are also acknowledged by the local government. Barangay Tampayan was given two jetmatic pumps from the LGU and four comfort room units from the Rural Health Unit for the benefit of more than one hundred residents.

It has been common practice that small problems in society are ignored or blamed to the government’s incompetence. But in the Municipality of Magdiwang, people have taken responsibility for their communities, proving that with unity, they are able solve problems that have long burdened them. With their own hands and the spirit of bayanihan, they have accomplished goals that at first seemed impossible.

Posted in DSWD MiMaRoPa, feature, Story of changeComments (0)

Kalahi-CIDSS Photography Contest: Faces of Empowerment

photography contest

 

MECHANICS

Deadline of submission: July 15, 2016

Who may join?

The photography contest is open to individuals residing in the Region of MIMAROPA who are at least 18 years old. The staff of the DSWD KALAHI CIDSS Regional Program Management Office (RPMO) are not eligible to enter.

What to enter?

Through the years, KALAHI-CIDSS is continually striving to empower individuals to affect change in their communities and we want to see this through your eyes. In line with the theme “Faces of Empowerment”, photos should capture how communities/individuals are empowered to work towards development through Kalahi-CIDSS.

This is not limited to photos of volunteers or laborers working on a sub-project. We urge you to look deeper into what empowerment really means to you or what it has become after the implementation of sub-projects.

All photographs should follow the following guidelines:

 • Entries must be in digital format and submitted in .jpeg or .jpg form.
 • Photographs should not be digitally altered or manipulated and accurately portray the scene as it appears. Minor editing such as adjustments in brightness, contrast and color are acceptable.
 • The photographer is responsible for securing permission for the use of the photos from the subjects or in case of a minor, from the subjects’ guardian.
 • The caption must be complete and accurate, sufficient to convey the circumstances in which the photograph was taken. Disguising or misrepresenting the origin of your content is cause for disqualification.
 • By joining the contest, the entrant is considered to have granted the KALAHI-CIDSS RPMO permission or license to use the photos, along with the names of the photographers, for various publications and marketing collaterals and for other purposes.

The following submissions are ineligible:

 • Photographs that have won any other contests or have been published in print or online are not accepted.
 • Photos that violate or infringe upon another person’s rights, including but not limited to copyright.
 • Photos that contain sexually explicit, nude, obscene, violent or other objectionable or inappropriate content.
 • The KALAHI-CIDSS Regional Program Management Office shall determine entry eligibility in its sole and absolute discretion.

How to enter?

All images must be submitted thru email including all the required information and the entry form. Download the entry form here.

The photographer may send an unlimited number of entries provided that all required information are complete.

Submissions should be sent to: kcivbsmo@gmail.com

Judging

Criteria
1. Relevance to the Theme – 25%
2. Creativity – 25%
3. Technique (Use of elements of photography) – 25%
4. Overall impact – 25%

Prizes:
• First Prize: Cash Prize of Five Thousand Pesos (P 5,000)
• Second Prize: Cash Prize of Three Thousand Pesos (P 3,000)
• Third Prize: Cash Prize of Two Thousand Pesos (P 2,000)

Posted in DSWD MiMaRoPaComments (0)

Unity Towards Security

Almost five months after being devastated by Typhoon Nona, traces of destruction are still apparent in some places in Baco, Oriental Mindoro. As one of the municipalities that were severely damaged by the typhoon, the citizens of Baco determinedly continues to rise against the challenges brought about by these types of disasters.

In Barangay Lantuyang, a predominantly Mangyan Alangan community, Nori Veron Maliglig recalls that most of the community scatters to different places to evacuate the area during calamities.

Located right beside the Karayrayan River, many of the residents of Barangay Lantuyang, especially those in the lower areas are in danger from flooding. And because most of the Mangyan houses are made of light materials, strong winds and rains easily damage and destroy their homes.

In the midst of these threats, the community have decided to construct an evacuation center with the funding of the Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan-Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services (KALAHI-CIDSS). As one of the core poverty alleviation programs of the Department of Social Welfare and Development, it aims to empower communities to choose and implement projects that address their most pressing needs.

Tagalog turned Mangyan

Nori Veron Maliglig, a sixty-year-old resident of Barangay Lantuyang, is one of the volunteers of KALAHI-CIDSS who persevered for the success of the implementation of the project.

Together with the other volunteers, she diligently worked and showed her care for the residents of the barangay despite being the only Tagalog in a community of Mangyans.

She settled in Baragay Lantuyang forty years ago and has embraced the Mangyans and their culture and now has a family with two children. “Tagalog ako na naging Mangyan (I am a Tagalog who became a Mangyan)”, she laughingly said.

Since this was a first for the community, the Mangyans were hesitant in claiming the job of the Warehouse Keeper, worried that they would have to pay for anything that will go missing from the warehouse.

“Ako naman po ay naaawa na yun na lamang ang wala kaya nilakasan ko ang loob ko na ako ay tumayo bilang bodegera (I felt sorry that it was still vacant so I gathered my courage and became the warehouse keeper)”, said Nanay Veron.

photo

Almost there. Nanay Veron smiles in front of the nearly completed evacuation center.

Not just another charity

The community of Barangay Lantuyang is no stranger to outsiders offering help, especially charities; NGOs, NGAs and private corporations often visit and promise infrastructure and development. Most of which were never completed.

From all the false promises emanated their mistrust of all programs and agencies that reach out to their community.

Because of this, the whole community was at first hesitant in accepting the KALAHI-CIDSS program. According to Nanay Veron, “Noong umpisa, hindi sila naniniwala. Baka mahirapan lang sila pero wala din (At first they did not believe. Maybe it would just burden them but result to nothing)”.

But she tried to persuade them to give the program a chance. “Tignan muna natin (let’s see first)”, she told them.

Seeing the project slowly being completed, “Sinabi ng mga mangyan na pinalakas ko ang loob nila (The mangyans said that I gave them courage)”, said Nanay Veron.

When the community has finally united with one goal in mind, the challenges however numerous and daunting were faced with determination.

The land where the evacuation center was planned to be built was owned by priests. So in groups, the volunteers and community members visited the Bishop numerous times to ask for his approval.

His fear and his mistrust was the same as the community.

With the help of Father Victor Florida, SVD, commonly known by the Mangyans as “Father Jun Jun”, the volunteers and the community tirelessly visited the Bishop to explain the process of KALAHI-CIDSS though at first he remained doubtful. He needed assurance that the program will not be same as the previous projects given to Barangay Lantuyang.

After months of meetings, he consulted the issue with the priests of Oriental Mindoro and finally gave his permission to use the land.

Soon, given the chance and proper training the volunteers were already doing things on their own.

They initiated the relocation of an electric post situated at the construction site by talking with the local energy provider.

Whenever needed, the Procurement Team head, Sawi Villar, can even go alone to Calapan City to talk to suppliers and for canvasing.

As a fairly distant Barangay, transportation can be a challenge for the volunteers. For this, they contribute some of their extra earnings from harvests.

They also had a contribution for the pig used in the pansula, a ritual before the start of the construction to ward off evil spirits.

However, their determination was further tested. During Typhoon Nona, a part of the roof of their warehouse was blown away, leaving all their materials under the rain and the rising water of the river.

Some of their cement got wet rendering them unusable, but the volunteers never lost hope.

Laborers and volunteers were already working on the building while relief goods were being distributed to the residents of the Barangay. Almost all of the community members were also very willing to work have a bayanihan for the completion of their evacuation center.

“Ibinuhos ko na ang aking kalooban jan, ako ay hindi umaabsent at palaging nagbabantay (I poured my soul there, I was never absent and I always look after the materials)”, says Nanay Veron.

Beyond beliefs, beyond religion

The residents of Barangay Lantuyang are now eager to implement projects for the development of their barangay. They plan to propose for a protection dike or a day care center in the following cycles of the KALAHI CIDSS.

During the blessing of their evacuation center on April 28, 2016, Father Jun Jun told the residents to care for the building saying, “panatilihhin nating buo, panatilihin nating maayos, panatilihin nating malinis dahil sa panahon na kailangang kailangan natin na syay nandyan (Let us keep it whole, let us keep it in good condition, let us keep it clean because when the time comes that we will need it, it will be there)”.

In his message, Father Jun Jun also emphasized the importance of the community’s solidarity. “Sa tuwing magpapaalala ako sa mga taga Lantuyang, sinasabi ko na ang pagkakaiba iba ng ating mga pananampalataya ay sana hindi maging hadlang, sana ito ang maging daan para sama sama kayong gumawa (Whenever I remind the residents of Lantuyang, I tell them that, may the differences in religion not be a hindrance, it should be a way for you to work together)”

The community of Barangay Lantuyang, diverse in beliefs and religion, with their initial success in the construction of the evacuation center, was reminded that only with unity will they achieve change and development.

photo 3

Father Jun Jun leads the blessing of the evacuation center

photo 2

The evacuation center of Barangay Lantuyang

 

 

Posted in DSWD MiMaRoPa, feature, Story of changeComments (0)

Reawakening of the Mangyan Alangan culture

It’s the end of another day. As the twilight sky turns a deep blue color and the cold breeze starts to drift from the mountains of Oriental Mindoro, darkness has completely covered the lands except for the only light coming from a fire burning in the middle of a big wooden house.

Around the fire, clusters of people of all ages are talking, laughing, or singing by the warmth of the flames, their shadows flickering on the wooden walls of the balaylakoy.

This is how Vicente Sara, the Barangay Sub-Project Management Committee Chairperson of Barangay Caburo of Naujan, Oriental Mindoro remember the days when the Alangan culture flourished.

In the heart of Alangan culture

The Alangan tribe is one of the eight Mangyan tribes of the island of Mindoro each with a completely distinctive culture and language. In the earlier days, the Mangyan Alangans were known to live in these great houses where up to 20 families, usually of the same ancestry, share one living space. The word balaylakoy literally translates to “malaking bahay” or “big house”, the word balay meaning “house” and lakoy meaning “big”.

The traditional balaylakoy provides more than a home and protection for the Alangans. It is also a sacred place where rituals and gatherings are conducted.

Each year, during harvest season, the Alangans have a celebration called the pamago. Each family residing in the balaylakoy contributes some of their harvest and together they pound rice to remove the husk in the palangganan, the center of the balaylakoy. Residents, visitors from other balaylakoys, even outsiders are welcome to feast on their harvests.

“Pinakamasayang panahon sa balaylakoy ang pamago (The pamago is the happiest time in the balaylakoy)”, Vicente Sara, more fondly called “Ka Beting”, cheerfully recounts.

This much awaited festivity is the Alangans’ thanksgiving for the bountiful harvest and their way of praying for the promise of the continuous richness of their lands. And it is just one of the ceremonies and rituals that are led by their greatly respected elder and healer known as the aplaki.

Aside from rituals, the Alangans also gather around the fire that usually burns continuously every day in the palangganan, to resolve conflicts, plan for activities of their community and more importantly to bond with their family.

Through sharing stories and just enjoying each other’s company through ambahans which can be chanting rhymes similar to poetry or alternately singing songs, the Alangans preserved their culture and lived in harmony.

And because the Alangans lived together, almost all of the adults are able to work on their kaingin or farm and all the children can be left with a guardian.

Lahat ng aspeto ng buhay ng katutubong Mangyan ay naka angkla sa balaylakoy kaya ganun na lang ang pagpapahalaga sa balaylakoy (All aspects of the lives of the Mangyans is anchored on the balaylakoy, which is why we give it much importance),” explains Ka Beting.

Decline of tradition 

However, due to the vast amount external influences, many of the Mangyan Alangans today have started to settle in individual houses and actual balaylakoys have grown more uncommon in communities.

“Ilang pamayanan na lang ng katutubong Alangan ang may ganitong balaylakoy (Very few Alangan tribes still have a balaylakoy), Ka Beting declared.”

According to Domingo Torres, the Barangay Captain of Caburo, it has been almost 15 years when their last balaylakoy was destroyed by a typhoon.

Along with the custom of living under one roof, the Alangans’ sense of unity and togetherness seemed to fade. “Talamak na ang pagkakanya-kanya (Selfishness is becoming prevalent)”, says Ka beting.

With all the changes in their system, it has become challenging for the aplaki and other community leaders to detect problems within the village. When a family is faced with difficulties, it has become a common mindset for others to ignore what doesn’t concern them. Thus, conflicts have also become more difficult to resolve.

“Samantala, kapag nasa isang balaylakoy, hindi nila kayang sabihin na ‘bahala na yan’, nandoon pa rin yung pananagutan, yung problema nila, problema ko rin,(however, when in a balaylakoy, they can’t just say ‘come what may’, they are also liable for others’ problems, their problems are my problems too)”, said Ka Beting.

And because the balaylakoy is strongly connected to the Mangyan Alangan culture, their traditions and customs are slowly being forgotten along with its disappearance, especially by the youth.

“Nalulungkot din kami na nakikita na ang aming kultura ay unti unting naglalaho na kaya gustong gusto naming ibalik ito (We are saddened by seeing our culture slowly disappear, which is why we want to bring it back), Ka Beting said with determination.

For many of the older members of the community, though they no longer live in the balaylakoy, the place has remained a sacred place where traditions and rituals that are spared by the effects of outside influence are still practiced.

“Kung hindi man tuluyang maibalik ang kultura namin dati ay unti unting makita sana ng susunod na salinlahi kung gaano kahalaga at gaano kadaming gamit ang balaylakoy (We may not be able to totally revive our culture but we want the next generations to know the importance of the balaylakoy and its many uses)”, explained Ka Beting.

Preserving a culture of unity

Through the Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services (KALAHI-CIDSS), one of the core poverty alleviation programs of the Department of Social Welfare and Development (DSWD), the community of Brgy. Caburo was granted more than two hundred thousand pesos for the construction of their balaylakoy.

Ang mga activity na ginagawa sa balaylakoy ay hindi pang personal na interes and purpose kundi pang komunidad (Activities conducted in the balaylakoy are not for personal interest and purposes but for the community), says Ka Beting.

Remembering the earlier days when they had a balaylakoy, Wilma Garon, one of the older community members, shared that trainings on handicrafts and livelihood were done in the balaylakoys.

The construction of the balaylakoy has an essential role in their fight to preserve their culture. As Ka Beting explained, while sharing stories and chewing betel nut around the fire in the palangganan, the aplaki also teaches the beliefs and values of the Alangans to the youth.

The whole community supports the project knowing that the balaylakoy may be the key to save a culture nearing its extinction. “Nakikita ko sa pamayanan naming mangyan na naghahari na ang impluwensya na galing sa labas (I can see in our Mangyan community that external influence is becoming dominant)”, Ka Beting declared.

Nevertheless, together with the community, Ka Beting has remained resolute to achieve their goal of protecting their own culture even through the challenges they faced in preparing for the implementation of the project.

The community encountered problems in land acquisition since the land of Barangay Caburo used to be owned by priests and was endorsed to about 30 families who now held the land title.

They first asked for an agreement with the priests but the documents proved to be unnecessary because they needed the consent of the families. Though it took some time, through the community’s combined efforts, all the families who now owned the land gave their permission for the construction of the balaylakoy.

According to Ka Beting, the core purpose of the balaylakoy is to ensure that the spirit of unity lives within the community. And to successfully build their balaylakoy, they will have to strengthen this characteristic and work in harmony.

Accordingly, the whole community has expressed their willingness help in the construction through bayanihan.

Modernized balaylakoy

The traditional balaylakoy is a wooden house with an undivided interior containing the palangganan in the middle. The planned balaylakoy in Barangay Caburo however, will have concrete pillars, indigenous materials such as wood and bamboo for the walls and floors, and will have two extra rooms and a comfort room.

This modernized balaylakoy was designed for the benefit of the whole community.

Barangay Caburo is composed of three sitios with the other two situated further up the mountains. Aside from rituals that are usually performed in the balaylakoy, they will also have a meeting place for large gatherings and assemblies which can also serve as their temporary shelter.

The balaylakoy can also accommodate students from neighboring and distant barangays who attend school in Barangay Caburo especially during rainy days when there are floods or when rivers become dangerous to cross as the water level rises.

Once completed, part of the balaylakoy will also serve as the office of the Sanguniang Barangay. Important documents may be housed safely inside and barangay officials will be available whenever community members have concerns and complaints.

They planned to build a structure that can be used for all the different activities for the community, for the tribe or for the barangay. Nevertheless, with all its uses, the balaylakoy is still ultimately intended to be more than just a multi-purpose hall.

Buhay na buhay ang kultura sa balaylakoy (The culture is alive within the balaylakoy)”, says Ka Beting, and the community hopes that with its construction, the rest of the Alangans will be encouraged to protect and preserve their beliefs. Their goal through the balaylakoy, which is the center of the Alangans’ way of life, is that the youth and future generations will appreciate and be proud that they are part of a rich and beautiful culture.

Though Barangay Caburo is one of the farthest and most depressed areas in the Municipality of Naujan, the dedicated volunteers of KALAHI-CIDSS persevered in processing the approval of their sub-project and have committed to continue to work hard for the implementation later this year.

Brgy. Caburo photo 1

Domingo Torres and Vicente Sara stands in front of the land where the balaylakoy will be contructed.

Posted in DSWD MiMaRoPa, feature, Story of changeComments (0)

DSWD MiMaRoPa together with MCA-P and MCC Conducts Regional Learning Forum

QUEZON CITY- With its upcoming compact closure with the Department of Social Welfare and Development (DSWD) this May 2016, the Millennium Challenge Corporation (MCC) and Millennium Challenge Account—Philippines (MCA-P), together with the DSWD IV-MiMaRoPa, recently conducted the Kalahi CIDSS MCC Regional Learning Forum last 25th of January at Crowne Plaza Hotel Ortigas, Quezon City.

The said activity gathered Community Volunteers (CV), Local Chief Executives (LCE), Municipal Area Coordinators (MAC), and National Government Agency (NGA) representatives across the region as well as partners from MCA-P and MCC.

The forum served as an avenue of exchanging the stories of successes, accomplishments, challenges, and best practices in implementing the community driven development (CDD) approach through Kalahi CIDSS MCC in MiMaRoPa.

“We’re so glad we achieved this triumph as MCA-P has been working hand-in-hand with our government here in the Philippines and also with some LGUs to improve the responsiveness of local government to community needs and encourage these communities to be engaged in developmental activities,” said Marivic Añonuevo, MCA-P Managing Director and CEO.

One of the highlights of the event is the testimony of several community volunteers and local chief executives about the changes brought by the implementation of Kalahi CIDSS MCC to their communities and municipalities.

Secretary Soliman

DSWD Secretary Corazon “Dinky” Juliano-Soliman delivers her keynote speech on the Regional Learning Forum of DSWD IV-MiMaRoPa.

Secretary Corazon “Dinky” Soliman, in her keynote speech, encouraged everyone most especially the volunteers to share their stories of change to others. “Yun hong mga kwento na binigay ninyo sa amin ngayon, yung mga pagbabago na ikinuwento ninyo, yun ho ang aming lakas. That’s where we get our energy. That’s where we get our strength to carry” Secretary Soliman said.
To date, 372 subprojects are installed across MiMaRoPa with the help of 22, 469 trained community volunteers from the 467 communities empowered by Kalahi-CIDSS.

The program ensures the active participation of the community in the process of identification, planning, implementation, and operation and maintenance of their sub-projects. Most of the projects identified by the communities are roads, schools, and health centers.

And these sub-projects served as a reminder to the communities of the hardship and cooperative effort to achieve a transformative grassroots leadership.

A community-driven development project, Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services National Community-Driven Development Project (KALAHI CIDSS- NCDDP) is implemented by DSWD that provided communities and their Local Government Units (LGUs) trainings to choose, design and implement sub-projects that address their most pressing needs.

MCA-P is the entity responsible for the management and implementation of the $434 million compact from the US government’s Millennium Challenge Corporation (MCC). Its vision of uplifting the lives of the Filipinos through sustainable economic growth established its main projects on improving infrastructure, community development and revenue reform.
In the last four years of MCA-P’s project implementation, the organization was able to produce significant results through the strict guidance of accountability and transparency among all its projects. ###

Posted in DSWD MiMaRoPa, newsComments (0)

DSWD MiMaRoPa Aims for the Adoption of Community Driven Development

Quezon City- In line with the Mayors’ Forum held last February 2015 which has strengthened the commitment of the LGUs to Kalahi CIDSS, the Department of Social Welfare and Development IV- MiMaRoPa conducted the Community Driven Development (CDD) Workshop for LGUs cum Local Chief Executives Forum Last October 20 to 24, 2015 at Great Eastern Hotel in Quezon City.

With the theme MiMaRoPa: the destination of choice, the conference had gathered 128 participants composed of 47 Community Volunteers (CV), 47 Municipal Coordinating Team (MCT) members, 28 Local Chief Executives (LCE) and six LCE representatives across MiMaRoPa to share their experiences, best practices, challenges, and future plans regarding the implementation of Kalahi CIDSS in their area and how these can help the region achieve its goal as the destination of choice.

In addition, this also paved the way for the different LGUs to share their successes and challenges in mainstreaming the CDD approach and embedding it into their governance strategy.

The richness of the discussions has been achieved by splitting the participants into different sessions separating the LCEs, the MCTs and LCE representatives, and the CVs.

The Session 1b participants from the municipalities of Paluan, Mamburao, Cuyo, Aborlan, and Busuanga were selected to share to their co-MCTs and LCE representatives the Best Practices in Engaging Participation of Marginalized Groups: Women and IP Groups/ICC coupled with the experiences, challenges and recommendations their areas had undergone in engaging in these marginalized groups.

On the other hand, the Community Volunteers in Session 1a from the municipalities of San Teodoro, Cajidiocan, Calintaan, and Taytay also shared with their co-volunteers the effective approaches to Community Mobilization and Facilitation based on their experiences in partaking to Kalahi CIDSS.

Simultaneously, the LCEs had an Executive Meeting with Director Wilma Naviamos in which they had discussed the implementation of the DSWD programs in their respective areas.

On the third day, the LCEs of Calintaan, Sablayan, Gloria, Torrijos, Looc in Romblon, and Lubang, shared their implementation experiences, challenges and best practices in implementing CDD. These municipalities were identified earlier to be one of the best performing areas in terms of the lushness of their experiences in implementing the Kalahi CIDSS.

On the afternoon, the participants had listened to the discussions of the partner agencies of DSWD MiMaRoPa such as NCIP, DILG, DENR, and NEDA.

Significant events had also happened in the conference as the LCEs had signed the Technical Assistance and Resource Augmentation (TARA) plan for the achievement of the Strategic Goal number 3 of the Department which is “to increase the number of provinces with majority of the municipalities/cities having a fully functioning Local Social Welfare Development Offices to 40 by 2016”.

Blessings also showered in on the third day of the conference because the municipalities of Sablayan, Looc, Gloria, Lubang, Calatrava, Lubang and Alcantara signed a Memorandum of Agreement for the incentive grant given to their areas by the Kalahi CIDSS Millennium Challenge Corporation.

The feedback of the participants from their spoken delight about the learning sessions, to the letters they had given to the facilitators as a proof on how they had a meaningful exchange of thoughts, techniques, and stories which bind them together towards the achievement of the goal of the conference which is to imbibe and fully embrace the CDD process in their communities.

The conference ended by the participants’ pledge of commitment by signing their names and plastering their thumb marks on the commitment tree, symbolizing their utmost dedication in adopting and mainstreaming CDD as well as being champions of change in their communities. ###

Posted in DSWD MiMaRoPa, newsComments (0)

QRT Portal

Listahanan: Tuloy ang Pagbabago

 • CHILDREN
 • COLLEGE
 • DISABILITY
 • DISPLACEMENT DUE TO DISASTERS
 • ELECTRICITY
 • FARMERS FORESTERS FISHERFOLKS-
 • HIGHSCHOOL
 • IP Listahanan data
 • IP
 • MALE
 • Nutrition
 • OCCUPATION
 • OUTER WALLS
 • POOR HHS
 • ROOF
 • SAFE WATER ACCESS
 • SENIOR CITIZENS
 • http://wowslider.com/
 • WOMEN
cssslider by WOWSlider.com v8.7

Transparency Seal

Organizational Outcomes

Reference Maps

Tweet Us use Hashtag #DSWDMIMAROPA

August 2019
M T W T F S S
« Jul    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Related Sites

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZHNfcm90YXRlPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzLzEyNXgxMjVhLmpwZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzI8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzLzEyNXgxMjViLmpwZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzM8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzLzEyNXgxMjVjLmpwZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzLzEyNXgxMjVkLmpwZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX21wdV9hZHNlbnNlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfbXB1X2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfbXB1X2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy8zMDB4MjUwYS5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9tcHVfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfZGlzYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy5mbzRiLmRzd2QuZ292LnBoL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDEzLzA3L2Jhbm5lcl9taW1hcm9wYS5wbmc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF90b3BfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy5mbzRiLmRzd2QuZ292LnBoPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hbHRfc3R5bGVzaGVldDwvc3Ryb25nPiAtIGRhcmtibHVlLmNzczwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2F1dGhvcjwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hdXRvX2ltZzwvc3Ryb25nPiAtIGZhbHNlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Nzczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy5mbzRiLmRzd2QuZ292LnBoL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1mYXZpY29uLnBuZzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ZlYXR1cmVkX2NhdGVnb3J5PC9zdHJvbmc+IC0gZmVhdHVyZWQgc3RvcmllczwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ZlYXRfZW50cmllczwvc3Ryb25nPiAtIDY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWVkYnVybmVyX2lkPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19nb29nbGVfYW5hbHl0aWNzPC9zdHJvbmc+IC0gPHNjcmlwdCB0eXBlPVwidGV4dC9qYXZhc2NyaXB0XCI+DQoNCiAgdmFyIF9nYXEgPSBfZ2FxIHx8IFtdOw0KICBfZ2FxLnB1c2goW1wnX3NldEFjY291bnRcJywgXCdVQS0xNjg0OTA1Ni0xXCddKTsNCiAgX2dhcS5wdXNoKFtcJ190cmFja1BhZ2V2aWV3XCddKTsNCg0KICAoZnVuY3Rpb24oKSB7DQogICAgdmFyIGdhID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudChcJ3NjcmlwdFwnKTsgZ2EudHlwZSA9IFwndGV4dC9qYXZhc2NyaXB0XCc7IGdhLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsNCiAgICBnYS5zcmMgPSAoXCdodHRwczpcJyA9PSBkb2N1bWVudC5sb2NhdGlvbi5wcm90b2NvbCA/IFwnaHR0cHM6Ly9zc2xcJyA6IFwnaHR0cDovL3d3d1wnKSArIFwnLmdvb2dsZS1hbmFseXRpY3MuY29tL2dhLmpzXCc7DQogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZShcJ3NjcmlwdFwnKVswXTsgcy5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShnYSwgcyk7DQogIH0pKCk7DQoNCjwvc2NyaXB0PjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWU8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gNTc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gMTAwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faW1hZ2Vfc2luZ2xlPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19sb2dvPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy5mbzRiLmRzd2QuZ292LnBoL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy1kc3dkbG9nb193cC5wbmc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2dhemV0dGUtZWRpdGlvbi88L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19yZXNpemU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvcnRuYW1lPC9zdHJvbmc+IC0gd29vPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fc2hvd19jYXJvdXNlbDwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaG93X3ZpZGVvPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAyNTA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBHYXpldHRlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2Fkczwvc3Ryb25nPiAtIGE6Mjp7aTowO3M6NjQ6Imh0dHA6Ly93d3cuZm80Yi5kc3dkLmdvdi5waC93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzQtZmF2aWNvbi5wbmciO2k6MTtzOjY4OiJodHRwOi8vd3d3LmZvNGIuZHN3ZC5nb3YucGgvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy8zLWRzd2Rsb2dvX3dwLnBuZyI7fTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3ZpZGVvX2NhdGVnb3J5PC9zdHJvbmc+IC0gdmlkZW88L2xpPjwvdWw+